Ceník

 Základní ceník
 

Komplexní vyšetření praktickým lékařem 872 Kč
 
Cílené vyšetření PL225 Kč
 
Kontrolní vyšetřeni PL 150 Kč
 
Jednoduchý administrativní úkon100 Kč
 
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závod.lék. 300 Kč
 
Vyjádření lékaře k pěstounství/osvojení500 Kč
 
Vstupní a výstupní prohlídka do a ze zaměstnání včetně vypracování posudku700 Kč
 
Vypracování lékařské zprávy pro komerční pojišťovnu400 Kč
 
Vypracování lékařské zprávy pro umístění v domově pro seniory a v zařízení sociální péče300 Kč
 
Očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou200 Kč
 
Potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta200 Kč
 
Zdravotní prohlídka a vypracování posudku zdravotní způsobilosti700 Kč
 
Vyšetření za účelem vydání řidičského průkazu500 Kč
 
Vyšetření pro vystavení potravinářského průkazu500 Kč
 

Tisk ceníku do PDF